Як навчити дитину успішно виконувати домашнє завдання

Як допомогтидитині не просто виконатисьогоднішнєдомашнєзавдання, але йнавчитиїїобходитися без нашоїдопомоги? Комусь з дітейвистачитьтижня-другого, комусь – декількамісяцівабощебільше. Але у будь-якомувипадку в цьомупроцесі буде декількаетапів.

 

Перший етап. Ви якомогабільшезавданьвиконуєте разом іздитиною. Прагнетезрозуміти, якихзнань, навичокїй не вистачає,з’ясувати, чинемає у неїнеправильнихспособіввиконання, звичок у роботі. Допомагаєтепозбутисянедоліків і неправильнихспособівдії.

Другийетап. Частинуроботидитинавиконує сама. Але виповинні бути впевнені, що з цієючастиноюроботи вона впорається. Швидше за все спочаткуце буде невелика частина , але дитинінеобхідневідчуттяуспіху. Оцініть з нею результат. післякожноїсамостійно та успішновиконаноїчастиниставте будь-який значок, наприклад, знак оклику абозадоволенеличко. Через якийсь час випереконаєтеся разом з дитиною, що правильно зробленачастиназбільшуєтьсящодня. Уразіневдачіспокійнорозберіться, що є перешкодою. Навчітьдитинузвертатися по допомогууразівиникненняконкретнихпитань. Головним на цьомуетапімає бути усвідомленнядитиною, що вона можепрацюватисамостійно і впоратисязісвоїмитруднощами.

Третійетап. Поступовосамостійна робота розширюється до того, щодитина сама виконуєвсі уроки. Ваша підтримка на цьомуетапішвидшепсихологічна. Ви знаходитесьнеподалік, займаєтесясвоїми справами. Але готові прийти на допомогу, якщовиникне потреба. Перевіряєтезроблене. Сенсцьогоетапу у тому, абидитинапереконалася, що вона вжедужебагатоможезробити сама, але виїїзавждипідтримаєте.

Четвертийетап. Дитинапрацюєсамостійно. Вона вжезнає,скільки часу піде на те абоіншезавдання, і контролює себе за допомогоюгодинника, звичайногоабопісочного. Ви в цей час можете бути відсутніудомаабознаходитися в іншійкімнаті. Сенсцьогоетапу в тому, щодитинапрагнеподолативсітруднощісамотужки. Відкладати до вашоїпоявиможнатількинайважче. Ви перевіряєтезроблене. Ценеобхідно, поки остаточно не виробитьсянавичкасамостійноїроботи.

 

Ви вважаєте, щотакийпідхід займе у вас багато часу і сил? А хібаменше часу і емоцій ми витрачаємо на безпліднуборотьбу («щобсів, щоб почав, щоб не відволікався…»)? На надолужуванняупущеного по ночах перед контрольною? Чого ж тодівимагативіддитини, якщо ми самі не можемоорганізувати, сплануватисвоюдопомогуїй?